Privacy paginaIn deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt. Wij maken gebruik van cookies.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten in onze winkel en bezoekers van onze website/webshop, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van ons
Wij geloven dat de bescherming van de privacy op het Internet cruciaal is voor het vertrouwen van de internetgebruiker en voor het groeiend succes van het Internet als een dienstverlenend en commercieel medium. Daarom respecteren en beschermen wij uw privacy.

Wat is het algemene privacy beleid van ons:

 •  respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.vogelspullen.nl, van haar (potentiële) klanten en relaties.stelt stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
 •  deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
 •  is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houden wij altijd rekening met jouw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

 
Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen wij hieraan:

Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat je:


 • gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;
 • je gegevens invult of achterlaat in de winkel of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website, webshop of per telefoon;
 • de website van ons bezoekt;
 • een zakelijke relatie met ons hebt


De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat jij niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.

Tot slot verzamelen we ook jouw persoonsgegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie.


 Voor welke doelen verzamelen wij jouw persoonsgegevens:

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 1. Communicatie. We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het maken van een (bezorg)afspraak, de afwikkeling van garantie of recall van producten. Verder om je te informeren over onze dienstverlening en om je op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen.
 2. Acquisitie. Om ons onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.
 3. Uitvoeren contract. Als je klant of leverancier bent van ons dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 4. Kredietwaardigheidscheck. In bepaalde gevallen toetsen wij de kredietwaardigheid van onze klanten, leveranciers of andere relaties. Dit laten wij doen door een extern bureau. Meestal worden alleen bedrijfsgegevens verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook persoonsgegevens worden verwerkt.
 5. Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.
 6. Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.
 7. Beveiliging. Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze klanten te waarborgen is de winkel van ons en het (parkeer)terrein voorzien van camera’s.
 8. Gebruikerservaring website. Om te beoordelen of de website van ons een optimale gebruikerservaring biedt.
 9. Marketing analyse en onderzoek. We gebruiken je contact gegevens om je uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken, enquêtes en klantpanels. Daarnaast gebruiken we aankoopgegevens voor het maken van analyses. Ook gebruiken we je gegevens voor algemeen marktonderzoek.
 10. Gepersonaliseerde aanbiedingen. We gebruiken jouw aankoopgegevens om aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op jouw voorkeuren en interesses.
 11. Direct marketing/adverteren. Om jou op andere websites advertenties te laten zien die aansluiten op jouw voorkeuren.


Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen:

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als je ons toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.


 Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelen wij.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen.


1. Contactformulier

Op de website van ons  kun je contact opnemen met ons via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer je een vraag of een klacht hebt. Deze komt binnen bij onze klantenservice en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we je vragen in te vullen, hebben we nodig om met jou te kunnen communiceren en je zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Jouw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van jouw vraag of klacht.

De klantenservice houdt een lijst bij van gevonden voorwerpen. Op gevonden voorwerpen kunnen persoonsgegevens staan. Deze worden alleen gebruikt om ervoor te zorgen dat het gevonden voorwerp aan de juiste persoon wordt meegegeven.


2. Folders/flyers/nieuwsbrieven

We informeren je graag over onze aanbiedingen, producten en diensten. Hiervoor gebruiken we je contactgegevens die je aan ons hebt verstrekt in het kader van het aanvragen van productinformatie en wanneer je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. Afmelden hiervoor kan per e-mail.


Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruiken we jouw e-mailadres om jou de folder/flyer/nieuwsbrief digitaal te versturen. Mocht je geen e-mails van Makro meer willen ontvangen dan kun je je via de eerst volgende e-mail die je ontvangt afmelden, via de link “afmelden alle nieuwsbrieven” of per e-mail bericht.


Om onze dienstverlening te verbeteren voeren wij statistische analyses uit op onze verstuurde digitale folders. We houden dan bijvoorbeeld bij welke versie van de folder er verstuurd is, of de folder geopend is, waar precies op geklikt is en of het versturen van een folder heeft bijgedragen aan het bedrijfsresultaat.


3. Acquisitie

Wij kunnen jou per post rechtstreeks benaderen om klant bij haar te worden. Makro maakt hiervoor onder meer gebruik van bestanden die zij koopt van derde partijen. Als hier sprake van is, zullen wij onderzoeken of de gegevens rechtmatig zijn verkregen en de herkomst van de gegevens melden. Wij  maken soms ook gebruik van andere communicatiekanalen. We houden daarbij rekening met de relevante (spam)wetgeving. Aanmelden als nieuwe klant kan in onze winkel of via onze website/webshop.


4. Gepersonaliseerde aanbiedingen/gericht adverteren

Aankoopgegevens gebruiken wij ook om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze klanten en als input voor onze aanbiedingen, acties en overige marketingactiviteiten.

We gebruiken jouw aankoopgegevens ook voor gepersonaliseerde aanbiedingen en om speciaal voor jou geselecteerde producten onder je aandacht te brengen. We houden jouw aankoopgedrag bij in onze klantendatabase en kunnen jou aan de hand daarvan gerichte aanbiedingen doen of gerichte mails sturen.

Mits je daarvoor toestemming hebt gegeven, kun je van ons ook online gerichte aanbiedingen ontvangen of advertenties te zien krijgen die op jouw voorkeuren zijn afgestemd. Makro en derde partijen plaatsen hiervoor cookies. Door middel van deze cookies en pixels verzamelen wij en/of de derde partijen de volgende gegevens:


 • (een deel van jouw) IP-adres;
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm;
 • vanaf welke pagina je op onze website bent gekomen;
 • wanneer en hoe lang je onze website gebruikt/bezoekt;
 • of je gebruikt maakt van de functionaliteit van onze website;
 • welke pagina’s je bezoekt binnen onze website;
 • jouw surfgedrag buiten onze website om.


5. Winacties

Wij organiseren  ook winacties in samenwerking met haar leveranciers. Op deze winacties zijn meestal specifieke voorwaarden van toepassing. Door mee te doen aan een actie, ga je met die voorwaarden akkoord. In de voorwaarden staat welke gegevens wij verwerken en of wij jouw gegevens delen met de betreffende leverancier.


6. Product Recall

Het kan voorkomen dat er onverhoopt iets mis is met een product dat je bij ons hebt gekocht. Wij gebruiken jouw aankoopgegevens en klantgegevens om te zien of en wanneer je het betreffende product bij ons hebt aangekocht en om vervolgens contact met je op te nemen. In uitzonderlijke situaties, wanneer jouw gezondheid, welzijn of veiligheid in gevaar zijn en je zo snel mogelijk hiervan op de hoogte moet worden gesteld, kunnen we besluiten je gegevens te delen met de leverancier of andere derden om de noodzakelijke acties te kunnen ondernemen. In dat geval zullen we altijd met deze derden overeen komen dat zij jouw gegevens alleen mogen gebruiken voor de recall actie en daarna moeten verwijderen.


7. Cameratoezicht

Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze winkel met camera’s. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van onze winkel word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.


8. Anonieme en statistische klantonderzoeken

Wij hechten veel waarde aan jouw mening als klant. Daarom nodigen wij onze klanten graag uit om mee te doen aan (markt)onderzoek. Afhankelijk van het onderzoek, ontvang je een vragenlijst per e-mail of vragen we je de vragen in de winkel direct te beantwoorden. De resultaten van dergelijke onderzoeken zijn anoniem. De gegevens gebruiken we uitsluitend om onze service te verbeteren.


9. Inkoop / leveranciers

Wij verwerken persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die wij verwerken  van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.


10. Sollicitaties

Als je bij ons solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:


 • Naam en adresgegevens;
 • e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens/leeftijd;
 • geslacht;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de
 • beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en
 • getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;
 • overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.


Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze recruiters en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.


Hoe lang bewaren wij jouw gegevens:

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?


Soort gegeven

Bewaartermijn en reden

Klantgegevens

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van ons. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaren wij maximaal een jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Leverancier gegevens

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang jij onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

Gegevens van sollicitanten

Jouw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

Camerabeelden

Onze camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk.Delen wij jouw gegevens:

Wanneer wij jouw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Als wij derde partijen inschakelen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) nemen we daar waar nodig extra maatregelen.

Wij verkopen  jouw persoonsgegevens niet aan derden.

 


Hoe beveiligen wij jouw gegevens:


Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:


 


 • we beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern